Er det travlhed eller stress?

I en tid med store personlige, arbejds og familiemæssige krav til det enkelte menneske, er antallet af potentielle og nuværende stressramte alarmerende højt. Et sygefravær rammer ikke blot kollegerne på arbejdspladsen, men også økonomisk har det indflydelse – både for virksomheden men også for den stressramte.

Jeg er certificeret gennem Hogrefe Psykologisk Forlag i den såkaldte ”Stressindikator”, som er den eneste videnskabeligt dokumenterede stresstest. ”Stressindikatoren” giver basis for en udførlig individuel stresshåndteringsplan, der favner hele mennesket i alle aspekter og gør det lettere at målrette en behandling – både forebyggende – og som en egentlig indsats mod reelle og potentielle stressramte medarbejdere.

I det daglige møde med medarbejderen, kan det være vanskeligt at skelne mellem stress – eller et resultat af længere tids ubalance. Stress viser sig på mange forskellige måder – alt afhængig af sårbarhed og robusthed. Stress kan ses fra et sociologisk, et biologisk/fysiologisk og et psykologisk perspektiv – men menneskets copingstrategier camouflerer ofte de første stress-tegn. Det kan derfor pludselig være for sent at igangsætte handlingsplaner om nedsat tid eller medarbejdersamtaler.

– Jeg tilbyder en kortlægning af virksomhedens eller den enkelte afdelings generelle stressniveau og modstandsdygtighed, netop ved at benytte mig af Hogrefes Stressindikator. Virksomheden bestemmer selv omfanget af testen – om den skal dække hele virksomheden, individuelle medarbejdere eller afdelingsopdelt.

Før testen igangsættes, bliver handlingsforløbet gennemgået, hvorefter et link med 123 spørgsmål sendes til de udvalgte medarbejderes mail. Disse spørgsmål identificerer centrale sundhedsrisici og sundhedsressourcer, som ikke tager udgangspunkt i vedkommendes følelsesmæssige oplevelse af en given situation. Testen tager omkring 25 minutter og giver mulighed for en fuldstændig objektiv vurdering til brug for den videre behandling.

– Områderne omfatter blandt andet motionsvaner, kost, søvn, socialt netværk, problemhåndtering og holdninger. Testens resultat munder ud i en 35-siders grundig afdækning af det psykiske velbefindende og copingstrategier, som jeg efterfølgende modtager. Den danner baggrund for en opfølgende samtale, hvor der tales om trivsel og hvor medarbejder og psykoterapeut sammen udarbejder en handleplan med målrettede stressforebyggende initiativer.

Stressindikator giver virksomheden et generelt sundhedsbillede af arbejdspladsen og dermed et reelt bud på, hvorvidt sundhedsfremmende initiativer virker efter hensigten. Den individuelle medarbejders testmateriale og testresultat er naturligvis fortroligt.

Ved opfølgning på testen kan der overordnet tilbydes to typer :

Type 1 – Hver deltager får udleveret sin egen personlige fortolkningsrapport samt handlingsplan. Opfølgningen af testen sker først individuelt, så den enkelte medarbejder kan vide, hvor stressniveauet ligger og som selv kan arbejde ud fra en handlingsplan. Alle medarbejdere der har deltaget i testen præsenteres efterfølgende for en samlet ”sundhedsstatus” baseret på de samlede besvarelser.

Type 2 – Der holdes et møde med hver enkelt medarbejder, som får udleveret sin egen personlige fortolkningsrapport samt handlingsplan. Opfølgningen er for den medarbejder, som er blevet testes for, hvor stressniveauet ligger, og som skal hjælpes gennem de første seks uger for et bedre resultat.