Behandling af depression

Depression er så udbredt, at den betegnes som en folkesygdom. Hver femte dansker får på et eller andet tidspunkt i livet en depression. Det er således en alvorlig lidelse. Den giver anledning til store tab af livskvalitet og leveår.

De fleste af os bruger ind imellem vendingen ”jeg er deprimeret”, hvis vi har en dag, hvor alting virker sort; men det betyder ikke, at vi har en depression. Det dårlige humør går som regel hurtigt over igen, og det gør det ikke, hvis man har en depression. Og den syge kan heller ikke bare ”tage sig sammen.”

Det er vigtigt, at en depression behandles tidligt, og behandlingen bør tilpasses efter, hvor alvorlig den er. Ved de milde til moderate former er samtaleterapi en effektiv behandling. Ved svære former vil det være nødvendigt at kombinere samtalerne med medicinsk behandling.